t[iI _?IA?v )h;CU٣WnҎo//7`%s/{* %CB"d Y[ 5/l[}+sE썆(ڼeO  V:P28ɦ '80' 󅈓 Vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser

 

All innhold i denne nettsiden har til formål å informere om Idéskilt AS og dens tjenester. Ved bruk, besøk, eller innlogging, aksepterer du også nedenstående bruksvilkår. Dersom du ikke kan akseptere disse betingelser, skal all bruk av denne nettsiden opphøre.

Ansvarsbegrensning
Idéskilt AS fraskriver seg all ansvar for enhver skade eller tap direkte eller indirekte, i forbindelse med bruk av denne nettsiden.

Opphavsrettigheter
Materielle og immaterielle rettigheter, samt alle øvrige rettigheter til denne nettsiden tilhører Idéskilt AS. Alt innhold herunder grafikk, tekster, bilder, lyd og video, kan ikke på noen måte anvendes, kopieres, downloades, videresendes, avfotograferes, eller benyttes uten Idéskilt AS sin skriftlige tillatelse. Enhver tvist, som måtte oppstå i tilknytning til disse bruksbetingelser, skal avgjøres etter norsk lov.

 

Idéskilt AS | Postboks 8068 | 4675 Kristiansand | Tlf. + 47 38 06 34 00 | post@ideskilt.no | Copyright © 2009 | Vilkår og betingelser